fagor

124/2024 (VI. 14.) Kormány rendelet

A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 42. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2100301.KOR&timeshift=20240701&searchUrl=/gyorskereso?keyword%3D124/2024
 
x